ទំព័រ_បដា

ធ្មេញ

Yongli ផ្តល់ជូននូវប្រដាប់ប្រដាក្មេងលេងធ្មេញស៊ីលីកុន ដែលគ្មានសារធាតុ BPA ជាច្រើនប្រភេទ ដែលត្រូវបានរចនាឡើងជាពិសេសសម្រាប់ទារកដែលដុះធ្មេញ។ផលិតផលប្រភេទថ្នាំដុសធ្មេញរបស់យើង ម៉ាស្សាអញ្ចាញធ្មេញថ្នមៗ និងកែលម្អទម្លាប់អនាម័យមាត់របស់ទារក។