ទំព័រ_បដា

ផ្សិតទឹកកកស៊ីលីកុន

ផ្សិតទឹកកកស៊ីលីកុនមិនមាន BPA និងធ្វើពីសម្ភារៈស៊ីលីកុនថ្នាក់អាហារ។ពួកវាមានពណ៌ផ្សេងៗគ្នា។សម្ភារៈស៊ីលីកុនដែលអាចបត់បែនបានធ្វើឱ្យវាងាយស្រួលក្នុងការរុញគូបនៅខាងក្នុងចេញពីផ្សិត។Yongli ក៏ផ្តល់ជូននូវផ្សិតគូបទឹកកកសម្រាប់ស្ត្រីដើម្បីលាបលើផ្ទៃមុខមុនពេលផាត់មុខ។ ផ្សិតទាំងនេះងាយស្រួលប្រើ និងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការពង្រឹងស្បែកជាមួយនឹងដុំទឹកកក។