ទំព័រ_បដា

ផ្សិតស៊ីលីកុន

ការដុតនំត្រូវបានធ្វើឡើងយ៉ាងងាយស្រួលជាមួយនឹងផ្សិតនំ Silicone រាងច្នៃប្រឌិតរបស់យើង។យើងរចនា និងផលិតផ្សិតស៊ីលីកូនគុណភាពខ្ពស់ ដែលមិនមាន BPA និងធ្វើឱ្យការដុតនំកាន់តែងាយស្រួលសម្រាប់មនុស្សជាទីស្រលាញ់របស់អ្នក។ផ្សិតដុតនំស៊ីលីកុនរបស់យើងគឺល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់នំខេក នំខេក នំប្រោននី នំប៉័ង ស៊ុតខាំ អាហារសម្រន់ keto និងច្រើនទៀត!